Hướng dẫn làm logo phim New Moon

1. Tạo một tài liệu mới trong Photoshop, File> New (Ctrl / CMD + N). Thiết lập kích thước là 617 x 400. Nếu bạn có ý định làm một poster lớn, bạn có thể xem xét tăng kích thước tài liệu.

 

 

2. Trên một lớp mới, sử dụng Công cụ Type (T), thiết lập font Times New Roman và màu sắc theo thông số #f5c160. Đặt Horizontal Scale là 105% và Vertical Scale là 97%.

 

 

3. Rasterize loại bằng cách click chuột phải vào layer> Rasterize Type của nó. Nhấn vào Filter> Add Noise. Đặt Noise amount là 12,5%, Distribution là Uniform và không chọn Monochromatic.

 

 

4. Bây giờ chúng ta nhấn vào Blending Option> Bevel và Emboss và áp dụng các cài đặt này.

 

 

Hãy chắc chắn rằng các Bevel và Emboss thiết lập để Style = Emboss, Technique = Chisel Soft, Depth = 1000%, Size = 1, Gloss Contour = Gaussian, Highlight Mode Color = #4b1912 (Opacity = 0%) và Shadow Mode Color = #7e3218 (Opacity = 52%). 5. Thêm những đường nét xung quanh biểu tượng. Tạo một lớp mới dưới layer text. Sử dụng Công cụ Pencil (B) để thiết lập = 1px, vẽ một đường thẳng đứng ở đâu đó trên chữ N.

 

 

6. Sử dụng công cụ Eraser bình thường, hơi xoá phía trên đầu đường line.

 

 

7. Chọn công cụ Eraser (E). Mở kiểu cọ có tên mặc định là Dry Media Brush. Sử dụng bất kỳ một trong những kiểu cọ thô.

 

 

8. Sử dụng Công cụ Eraser (E), hơi xóa bỏ một số khu vực của đường thẳng đứng do chúng ta tạo.

 

 

9. Chọn Blending Option> Stroke và áp dụng các cài đặt này, màu sắc được thiết lập la #963522.

 

 

10. Tạo các đường thẳng khác và làm tại theo các bước từ 7 đến 9. Và chúng ta có được hình như thế này.