Blend màu vàng mùa thu

 

1. Trước tiên các bạn tạo các vùng chọn sau:

 

 

2. Vào Layer/ New Adjustments Layer / Color Balance và thiết lập:

 

 

3. Bây giờ các bạn tạo 1 lớp Selective color:

 

 

 

4. Tiếp theo các bạn tạo 1 lớp Color Balance với các thông số:

 

 

5 .Nhấn tổ hợp phím Ctrl+ Alt +Shift +E để gom các layer lại

 

 

6. Tạo 1 lớp Hue/ Saturation ( Ctrl + U )

 

 

7. Bây giờ các bạn dùng công cụ tẩy (E) để loại đi các phần đánh dấu trắng

 

 

8. Tạo 1 lớp Color Balance nữa cho đẹp:

 

 

9. Cuối cùng thì tùy vào sự sáng tạo của các bạn, có thể thêm text  hiệu ứng gì gì đó vào mà các bạn thích