Hiệu ứng chữ Metal

 

1. Tạo New Document kick cỡ là 600×400px

 

2. Dùng gradient fill cho nền như hình sau

 

 

3. Sử dụng công cụ Rounded Rectangle Tool(U) vẽ hình chữ nhật với kick cỡ 370×240px, để radius là 15px

 

 

4. Bây giờ Blend cho nó nào,click đúp vào layer ra bảng blending option, ta làm như ở dưới hình

 

 

5. Giờ ta gõ chữ lên, chữ gì tùy ý các bạn ở đây tôi dùng font Metal Lord kích cỡ chư 68px , Tôi viết chữ OurTuts

 

 

6. Ta lại Blend cho chữ , chỉ số như hình

 

 

7. Tiếp tuc cho nó thật, ta làm 4 cái đinh tán ở 4 góc. Dùng công cụ Ellipse Tool ( ấn phím M ) giữ shilf vẽ 1 hình tròn nhỏ

 

 

8. Rồi Blend cho cái đinh đó

 

 

9. Ctrl + J lên 3 cái nữa, chỉnh về 3 góc còn lại

 

 

10. Tạo 1 layer mới dùng công cụ brush, tôi dùng Grunge Brush, trước đó Ctrl click vào layer Metal

 

 

11. Fill màu cho brush hợp với nền. Ctrl +E gộp các layer lại Ctrl + j , trên layer coppy ta vào Edit->Transform->Flip Vertical

 

 

12. Tạo layer mark cho layer coppy, vào Layer->Layer Mask->Reveal All. Dùng công cụ Gradient Tool(G) kéo 1 đường từ dưới lên

 

 

13. Kết quả cuối cùng

 

 

Theo dohoavn.net