Hosting & Domain

Hosting & Domain

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN VÀ LƯU TRỮ WEBSITE

 

Chọn một trong 3 ngôn ngữ PHP5/ASP6.0/ASP.NET2.0 sử dụng cho trang web của bạn. Hosting Linux không hổ trợ ASP6.0/ASP.NET2.0.

Hổ trợ Database phiên bản tốt nhất, đã fix tất cả các lỗi bảo mật mới nhất: Mysql 5 / MS-SQL 2005, 2008. Các gói Host M-Base và M-Pro không hổ trợ MS SQL. Hosting Linux không hổ trợ MS SQL 2005/2008.

HOSTING LÀ GÌ?

Web hosting là nơi lưu trữ tất cả các trang web, thông tin, dữ liệu, hình ảnh... của website trên một máy Internet. Nó cũng là nơi diễn ra tất cả các hoạt động trao đổi thông tin, dịch vụ giữa website và người sử dụng Internet.