Đánh giá người dùng

Thêm Đánh giá mới

Hình hơi nhỏ nên khó nhìn, chú ý là giao diện phải cài đặt được nhé và có thể chuyển đổi qua lại giữa giao diện mới và cũ (không phá vỡ cấu trúc quản lý giao diện của web). Màu sắc tạm ổn, nhưng còn Banner trên và 2 Bên phải đổi theo cho phù hợp. Nguyen Chau, SGD @ 27-10-2015, 10:19