Đánh giá người dùng

Thêm Đánh giá mới

This message is posted here using XRumer + XEvil 4.0

XEvil 4.0 is a revolutionary application that can bypass any antibot captcha.
Captcha Recognition Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, BING, Hotmail, Yahoo,
Yandex, VKontakte, Captcha Com - and over 8.4 million other types!

You read this - it means it works! ;)
and YES, it break GOOGLE RECAPTCHA2 now!

Check YouTube video "XEvil ReCaptcha2"

websiteplaza.com.vn

See also:
bypass captcha anticaptcha ru 918 MashaAxobe, http://xevil.net/ @ 25-01-2018, 00:23
This message is posted here using XRumer + XEvil 4.0
XEvil 4.0 is a revolutionary application that can bypass almost any anti-botnet protection.
Captcha Recognition Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com and over 8.4 million other types!
You read this - it means it works! ;)
Details on the official website of XEvil.Net, there is a free demo version. JuliezSwips, http://xevil.net/ @ 25-11-2017, 10:35
Hình hơi nhỏ nên khó nhìn, chú ý là giao diện phải cài đặt được nhé và có thể chuyển đổi qua lại giữa giao diện mới và cũ (không phá vỡ cấu trúc quản lý giao diện của web). Màu sắc tạm ổn, nhưng còn Banner trên và 2 Bên phải đổi theo cho phù hợp. Nguyen Chau, SGD @ 27-10-2015, 10:19