Thiết kế nhận dạng thương hiệu

Thiết kế Nhận dạng thương hiệu là tạo ra các dấu hiệu để nhận biết và phân biệt sản phẩm của doanh nghiệp với các doanh nghiệp khác. Là dấu hiệu để người tiêu dùng lựa chọn hàng hóa dịch vụ của bạn trong muôn vàn các loại hàng hóa cùng thể loại khác

Thương hiệu góp phần duy trì và mở rộng thị trường cho doanh nghiệp, trong tuổi đời của doanh nghiệp, những đặc điểm nhận diện hữu hình của thương hiệu được tác động trực tiếp đến xúc cảm của người tiêu dùng như 1 định nghĩa về một hình ảnh với chất lượng nhất định. Nó lưu trong tâm trí người tiêu dùng và có ảnh hưởng lớn đến quyết định mua của họ.

Trong điều kiện cạnh tranh ngày càng khốc liệt, doanh nghiệp cần thiết kế cho mình một bộ nhận diện thương hiệu và thực hiện nó như một trong những chiến lược quan trọng, dài hạn của doanh nghiệp.

Dưới đây là một số hạng mục trong nhận dạng thương hiệu, quý khách hàng có thể tùy chọn cho mình hạng mục phù hợp với lĩnh vực hoạt động và nhu cầu của doanh nghiệp mình.

 

Thiết kế logo

LOGO - 5.000.000Đ

- 04 ý tưởng thiết kế.

- 02 lần hiệu chỉnh.
- 01 bản in màu.
- Thuyết trình phương án.
- File gốc được gửi qua email/CDRom.   

 

 

Thiết kế tờ rơi

TỜ RƠI - 2.000.000Đ

- 03 ý tưởng thiết kế.
- 02 lần hiệu chỉnh.
- Biên tập nội dung.
- Duyệt maquett trên bản in mầu.
- File gốc được gửi qua email/CDRom.

 

 

 

Thiết kế brochure

BROCHURE, CATALOG - 2.000.000Đ++

- 02 ý tưởng thiết kế.

- 02 lần hiệu chỉnh.
- Duyệt maquett trên bản in mầu.
- File gốc được gửi qua email/CDRom.
- Nội dung Brochure: +200.000Đ/1 trang               

 

 

Thiết kế bao bì sản phẩm

BAO BÌ, HỘP - 4.000.000Đ

- 02 ý tưởng thiết kế.

- 02 lần hiệu chỉnh.
- 01 bản in màu.
- File gốc được gửi qua email/CDRom.

 

 

 

Thiết kế áp phích

POSTER, ÁP PHÍCH - 4.000.000

- 02 ý tưởng thiết kế.

- 02 lần hiệu chỉnh.
- Duyệt maquett trên bản in mầu.
- File gốc được gửi qua email/CDRom.   

 

 

 

Thiết kế business card

DANH THIẾP - 1.000.000Đ

- Thiết kế Business Card (2 mẫu)

- 2 lần hiệu chỉnh trên mẫu được duyệt
- File gốc được gửi qua email/CDRom.
- Thời gian thực hiện: 7 ngày.

 

 

 

Thiết kế hóa đơn GTGT

HÓA ĐƠN GTGT - 1.000.000Đ

- Thiết kế Hóa đơn GTGT (2 mẫu)

- 2 lần hiệu chỉnh trên mẫu được duyệt
- File gốc được gửi qua email/CDRom.
- Thời gian thực hiện: 7 ngày.

 

 

 

Thiết kế bì thư, letter

PHONG BÌ THƯ - 1.000.000Đ

- Thiết kế Phong bì thư (2 mẫu)

- 2 lần hiệu chỉnh trên mẫu được duyệt
- File gốc được gửi qua email/CDRom.
- Thời gian thực hiện: 7 ngày.

 

 

 

Thiết kế áo đồng phục

ÁO ĐỒNG PHỤC - 2.000.000Đ

- Thiết kế 2 mẫu.

- 2 lần hiệu chỉnh trên mẫu được duyệt.
- File gốc được gửi qua email/CDRom.
- Thời gian thực hiện: 7 ngày.     

 

 

 

Thiết kế mũ

MŨ ĐỒNG PHỤC - 1.000.000Đ

- Thiết kế 2 mẫu.

- 2 lần hiệu chỉnh trên mẫu được duyệt.
- File gốc được gửi qua email/CDRom.
- Thời gian thực hiện: 7 ngày.

 

 

 

 

 

"WebsitePlaza - Mỗi thiết kế là một cảm nhận, khác biệt và độc đáo"